• Afgelopen week was het dan zover. Het ondertekenen van het lokale sportakkoord voor Heerhugowaard als uitvloeisel van het Nationale Sportakkoord.

  Al in 2018 is er door toenmalig Sportminister Bruno Bruins een nationaal Sportakkoord getekend waarin een aantal beleidsvormende onderwerpen staan die betrekking hebben op het meerjarige plan ter bevordering van de sportontwikkeling in Nederland.

  Lokaal is er vaak behoefte aan op de regio afgestemd beleid wat uitvoerbaar is voor alle partijen. De Gemeente Heerhugowaard heeft daarom besloten om samen met Heerhugowaard Sport, het sportbedrijf van Heerhugowaard, en de sportverenigingen in Heerhugowaard een lokaal sportakkoord op te stellen.

  Afgelopen donderdag was het zover dat de betrokken verenigingen samen met de Wethouder van Sport, mevrouw Valent, en de betrokken instanties het akkoord konden tekenen. Onder strikte 1,5m-maatregelen konden wij op het sportterrein van KSV in Heerhugowaard overgaan tot het officieel ondertekenen van het Lokale Sportakkoord Heerhugowaard.

  De inhoud is van belang voor de verdere ontwikkeling van The Herons als vereniging. Daarom hebben wij ook nauw samengewerkt met de Gemeente, Heerhugowaard Sport en onze collega verenigingen in deze regio in de totstandkoming van het Lokale Sportakkoord. Ons eigen beleidsplan, waar inmiddels weer aan gewerkt wordt, zal ook invloeden kennen vanuit dit nationale en lokale akkoord. Dat is goed, want het geeft ons de ruimte om met externe partijen als een Gemeente in gesprek te gaan om onze wensen en ambities vorm te geven.

  Ik citeer de belangrijkste punten uit het lokale akkoord.

  “..De ambities van het sportakkoord Heerhugowaard worden uitgewerkt in twee ontwikkelrichtingen en vier programmalijnen.

  A. De basis van sport en bewegen versterken.
  Allereerst wordt ingezet op een gezonde en toegankelijke basis in de sport in Heerhugowaard. Als de basisinfrastructuur krachtig is en uitnodigt tot een leven lang sporten en bewegen, dan neemt de druk op de top van de piramide van zorg en ondersteuning over de volle breedte af.

  Programmalijnen:
  1. Vitale verenigingen en sportaanbieders
  2. Duurzame accommodaties en beweegvriendelijke omgeving

  B. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren.
  Daarnaast zal, in een tweede spoor, gericht geïnvesteerd worden op het benutten van de preventieve en sociale kracht van sport en bewegen en in het verlagen van drempels die de deelname door specifieke inwoners nog in de weg staan. Tot slot wordt geïnvesteerd in een sportief klimaat waarin kinderen positief kunnen opgroeien, met goed bewegingsonderwijs en waarin iedere inwoner op een veilige manier kan deelnemen aan sporten en bewegen.

  Programmalijnen:
  3. Inclusief sporten en bewegen
  4. Positieve, veilige en vaardige sport..”

   

  Het symbolisch tekenen van het akkoord ging netjes en rustig een voor een met gepaste afstand en een persoonlijke stift. De groepsfoto was een uitdaging. Een drone moest eraan te pas komen om alle deelnemers met 1,5m afstand te kunnen vastleggen.

  Lokaal Sportakkoord Heerhugowaard ook getekend door The Herons 2

  Foto: Gemeente Heerhugowaard

  NB: Voor wie zich afvraagt waar jullie voorzitter stond. Ik droeg een Herons cap. ;-)