• Een lang gekoesterde wens, licht in de slagtunnel, is na lange tijd gerealiseerd. Is dit de opmaat naar een bredere toepassing van verlichting op ons ballpark?

  De wens naar verlichting op ons ballpark is in de vereniging in ieder geval zeer sterk aanwezig. Blij en enthousiast waren alle teams dan ook toen TC Voorzitter Mirjam en haar man John de slagtunnel bij het clubhuis hebben voorzien van verlichting. Verlichting die aangeschaft is mede door een financiële injectie van onze vriendenclub De Vrienden van The Herons

  De verlichte tunnel biedt de mogelijkheid om zodra het te donker wordt op de velden, en in deze tijd is dat rond de klok van 7, er toch nog afgesloten kan worden met slagtraining. Want elders op het ballpark zie je geen bal meer. Er is steeds meer animo om langer door te trainen als het weer het toelaat in het najaar, maar we kunnen niet om vier uur 's middags beginnen met trainen. Het verlichten van de velden is dan ook een dringende behoefte geworden.

  Naast de behoefte om te trainen is er ook nog de sportieve ambitie die voor 2021 de nodige uitdagingen in petto heeft. Meer teams die een hogere bezettingsgraad van de velden oplevert, maar waardoor er voor wedstrijden ook naar bijvoorbeeld de woensdag of vrijdagavond uitgeweken moet worden. In het vroege deel van het seizoen en na de zomer kunnen wij dan niet spelen vanwege de duisternis. Dit jaar heeft onze Dames 1 Softbal een aantal thuiswedstrijden elders moeten spelen omdat het te donker werd. En dat terwijl er ook steeds meer behoefte is om naar onze eigen teams te komen kijken op De Vork.

  Al in 2019 zijn we als vereniging "gedoken" in de behoeftes die er zijn en de punten waar wij tegenaan lopen in de groei van de vereniging, de ontwikkeling van onze sport en sportieve ambitie. Er is hiervoor een projectgroep opgericht die zich bezighoudt met de invulling van deze behoeftes. Deze projectgroep bestaat uit Robin, Ronald, Mirjam, Mitchell, Erik, André en Franc.  Zij zijn onder andere in gesprek met de Gemeente en Heerhugowaard Sport. Een van de wensen die hoog op het lijstje staan voor directe realisatie is het plaatsen van verlichting rond het honk- en softbalveld. Alsmede enkele aanpassingen in de indeling van de velden. Vanaf heden zullen wij via onze media kanalen zo nu en dan wat updates delen op het moment dat we dichter bij de realisatie komen.

  Het Heerhugowaards Nieuwsblad heeft hier ook een leuk stuk over gepubliceerd. Je kan het teruglezen via deze link.

  Als je vragen hebt over dit project dan kan je die kwijt bij een van de projectleden of via bestuur@herons.nl