• Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Nel Pater op 87-jarige leeftijd is overleden.

    Hoewel Nel al lange tijd niet meer actief is geweest voor The Herons heeft zij in het verleden voor onze club vele vrijwilligerstaken ingevuld en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en bestaan van The Herons.

    Wij wensen namens alle leden en vrijwilligers van The Herons, Wim, de kinderen en alle familie en vrienden sterkte met dit verlies.