•  

    Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat op 31 maart jongstleden ons lid Hans van der Mijll Dekker op 77 jarige leeftijd is overleden.

    Hans is vanaf de jaren 70 nauw betrokken geweest bij The Herons als spelend lid, bestuurslid en als lid van de bouwcommissie verantwoordelijk voor de bouw van ons clubhuis. De afgelopen jaren was Hans vooral actief als ondersteuning voor Accom op de woensdagen en heeft tot enkele weken geledent zich nog ingezet voor het onderhoud van onze velden.

    Hans zal gemist worden en wij danken hem voor zijn tomeloze inzet en wensen Hans’ nabestanden sterkte met het verwerken van dit verlies.