• Project Herons Ballpark

  Op 23 maart 2021 heeft de Gemeenteraad van Heerhugowaard unaniem besloten tot een investering van ruim 1 miljoen Euro in een aantal sportfaciliteiten van verenigingen in Heerhugowaard. Maanden lobbyen, praten en voorbereiden door een enthousiaste groep leden hebben ertoe geleid dat ook voor The Herons een investering in het ballpark vrijgemaakt is. Deze gelden zullen gebruikt worden voor de aanleg van wedstrijdverlichting en een nieuw softbalveld. Met deze lang gekoesterde wensen kunnen wij onze ambities en dromen verder vorm geven en een stap voorwaarts maken in de ontwikkeling van The Herons als vereniging en onze prachtige sport in de regio.

  05-10-2021 - De werkzaamheden zijn gestart. 
  Op dinsdag is het dan zover. De werkzaamheden zijn gestart. De rijplaten liggen en de eerste piketpaaltjes zijn gezet waardoor de contouren van het nieuwe softbalveld zichtbaar worden. Ook kan je nu goed zien waar het nieuwe Beeball veld komt te liggen. 

  09-10-2021 - De tribune moest het veld ruimen.
  Met een flinke ploeg vrijwilligers is de demontage van de dug-outs bij het "oude" softbalveld afgemaakt en zijn alle delen verwijderd. Ook is de tribune geheel gedemonteerd. Deze trachten we te herplaatsen achter de nieuwe backstop, maar de ruimte is beperkt. Voordat de dug-outs en tribune geplaatst kunnen worden moet er nog flink wat onderhoud gedaan worden. Het oude softbalveld is nu tot het zandbed uitgegraven waarbij gravel en lava apart zijn gehouden om te worden hergebruikt in de warning track van het nieuwe softbalveld.

  13-10-2021 - Het moet eerst ergeren wil het beteren!
  Onder dat motto moet je de foto's van vandaag maar bekijken. Grote sleuven in ons mooie veld. Machines aan het werk. Maar allemaal om volgend seizoen op een spik en span veld te kunnen softballen. Drainage is gelegd en ook de kabels en mantelbuizen zijn gelegd of worden nog gelegd. Er worden flinke stappen gemaakt. Gelukkig zit het weer mee en schieten de werkzaamheden mooi op. 

  23-10-2021 - Het oude veld wordt geruimd. 
  Met het afschrapen van de lagen van het oude veld en het verplaatsen van de materialen als zand en gravel wordt een begin gemaakt van de opbouw van het nieuwe veld. Een groot deel van de materialen wordt hergebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het nieuwe infield wordt wel opgebouwd uit nieuw lava, klei en gravel. 

  24-10-2021 - Eerste delen van de lichtmasten zijn geleverd.
  De eerste 8 onderstukken van de nieuwe lichtmasten voor het hoofdveld zijn geleverd. Deze liggen langs het hek bij de parkeerplaats. Een sleuf voor kabels is al langs het outfieldhek gegraven. Tevens is men begonnen met het aanleggen van de nieuwe warning track voor het softbalveld. 

  29-10-2021 - Start opbouw van het infield.
  De opbouw van het nieuwe infield lijkt gestart. Er liggen opsluitbanden die de vorm van het veld verraden en veel heel veel zand als ondersteuning voor de volgende lagen. Met het storten van het zand is de vorm en omvang van het veld goed te zien en we kunnen zien waar we straks onze stoeltjes kunnen plaatsen om de wedstrijden op dit nieuwe veld te kunnen zien. Erg indrukwekkend allemaal. 

  31-10-2021 - Stand van zaken na 19 werkdagen.
  Marijn van Berkel nam deze mooie foto vanaf de tribune bij het hoofdveld. de contouren van het nieuwe softbalveld zijn zichtbaar. Er is gelukkig verrassend veel ruimte rond het veld om te kunnen kijken. Dat is goed nieuws voor het vele publiek wat wij verwachten bij de wedstrijden op dit prachtige veld.