• Algemene Ledenvergadering 2021 (Online)

    De Algemene Ledenvergadering van 2021 zal op 9 maart 2021 online plaatsvinden vanaf 20:00. Alle leden worden hierover individueel nog ingelicht. Vanwege de Coronamaatregelen en de onzekerheid of en wanneer de lockdown wordt beëindigd hebben wij als bestuur besloten om de ALV van dit jaar online te laten plaatsvinden.

    Omdat wij iedereen de kans willen geven om deel te nemen zullen wij de komende weken op de in Sportlink bekende communicatie email adressen informatie sturen zoals de agenda, notulen van vorig jaar en de voorstellen waarover gestemd moet worden. Onder andere de contributie, decharge bestuur en de herverkiezing van twee zittende bestuursleden. 

    Via deze pagina zullen wij ook diverse informatie delen rondom de ALV.