• Algemene Ledenvergadering 2021 (Online)

  De Algemene Ledenvergadering van 2021 zal op 9 maart 2021 online plaatsvinden vanaf 20:00. Alle leden worden hierover individueel nog ingelicht. Vanwege de Coronamaatregelen en de onzekerheid of en wanneer de lockdown wordt beƫindigd hebben wij als bestuur besloten om de ALV van dit jaar online te laten plaatsvinden.

  Omdat wij iedereen de kans willen geven om deel te nemen zullen wij de komende weken op de in Sportlink bekende communicatie email adressen informatie sturen zoals de agenda, notulen van vorig jaar en de voorstellen waarover gestemd moet worden. Onder andere de contributie, decharge bestuur en de herverkiezing van twee zittende bestuursleden. 

  Via deze pagina zullen wij ook diverse informatie delen rondom de ALV. 

  Voorlopige agenda voor 9 maart aanstaande. 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen en uitgegaan
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 februari 2020
  - Stemming voor goedkeuring
  5. Jaarverslag 2020
  - Stemming voor goedkeuring
  6. Financieel verslag 2020
  7. Verslag kascommissie + Decharge bestuur
  - Stemming voor Decharge
  8. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
  - Stemming voor begroting 2021
  - Stemming voor contributie 2021
  9. Herverkiezing diverse bestuursleden
  - Stemming voor herverkiezing Annemiek Spoor als Algemeen Bestuurslid
  - Stemming voor herverkiezing Robin Verburg als Voorzitter
  - Stemming voor verkiezing van Mitchell Berghmans als Algemeen Bestuurslid TC Honkbal
  10. Rondvraag