• Maandag 6 maart aanstaande houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We ronden daarin 2022 af en nemen starten officieel het verenigingsjaar 2023. Bij deze nodigen wij alle leden, ouders van leden en onze vrijwilligers uit om de vergadering bij te wonen.

    Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen met daarin links naar de vergaderstukken.

    We starten de 6e om 20:00, inloop is vanaf 19:30. Locatie is natuurlijk het clubhuis.