• The Herons maakt zich weer op voor de start van het seizoen 2018.

  Ons Jubileumjaar, 50 jaar BC.The Herons.

   

  Daarin zullen vele activiteiten worden gehouden waarbij wij Uw hulp dringend nodig zullen hebben.

  Laten wij er met z’n allen een geweldig jaar van maken.

  De vrijwilligerscommissie zou graag de commissie uit willen breiden met 2 á 3 personen.

  Ook hebben we echt nog een aantal vrijwilligers nodig om te helpen bij de clinics op de lagere scholen om meer  jeugd kennis te laten maken met onze leuke sport.

  Verder starten wij in januari weer een actie om meer vrijwilligers te werven voor alle activiteiten die plaats gaan vinden . Dit gaan wij doen tijdens de zaaltrainingen.  Zolang hoeft U niet te wachten u mag zich ook nu al opgeven !!!!!!!!!!!

  Dus, wij zijn op zoek naar leden/ouders van jeugdleden, die zich willen inzetten voor de vereniging. Die inzet kan van structurele aard zijn, maar dat hoeft niet, U kunt bijvoorbeeld plaats nemen in een commissie of werkgroep, maar ook incidenteel hand- en spandiensten verrichten rondom de activiteiten van ons jubileum jaar.

  Wellicht heeft u vanuit uw dagelijks werk of andere activiteiten ervaring opgedaan, die ook voor ons als vereniging nuttig kan zijn. Denk er eens over na, om met die ervaring ook iets te doen voor de Herons. Alle hulp is welkom. Te vaak nog moet er binnen onze vereniging een beroep worden gedaan op een (te) klein aantal vrijwilligers.

  Namens de vrijwilligerscommissie:

  Joke Hofkes                                   tel. 07217810 / 0623599342

  Ghita Boom                                    tel.                    0647054065

  Karin van Dalen                             tel.                     0611331821